domingo, 25 de octubre de 2009

1.4 El naixement del sindicalisme

Els obrers van sentir la necessitat de crear organitzacions pròpies , independents dels grups burguesos. Aquestes societats van començar a formular alternatives a la societat capitalista: cooperativisme enfront de competència i col·lectivisme enfront d'individualisme.

El primer tipus d'organització obrara van ser les societats de socors mutu ,sovint clandestines formades per antics artesans.

Aviat es van plantejar la necessitat de coordinar tots els sindicats d'un país. A Anglaterra , la creació de l'Associació Nacional per a la Protecció del Treball , formada per associacions.

El fracàs de l'acció política va posar fi a l'Associació i va obrir un període de discussions que van portar a la formació de la GTU. Aquesta organització va agrupar la majoria de sindicats , va impulsar accions sindicalistes.

A la dècada del 1830 va començar l'expansió del sindicalisme, que va culminar a França amb la creacció de la Unió Obrera (1843) i a Espanya amb la del primer sindicat , l'Associació de Treballadors de Barcelona (1840).

No hay comentarios:

Publicar un comentario