jueves, 29 de octubre de 2009

1.5 El cartisme (Alejandro Coch B-12)

Va ser a Gran Bretanya on el moviment obrer es va organitzar a l'entorn d'un projecte polític propi: el cartisme, on va tenir un paper important l'experiència obrera de la Great Trade Union. La persecució a què van ser sotmesos els afiliats va convèncer als obrers de la necessitat de participar en política per canviar les lleis.
L'any 1836 un grup d'obrers va fundar l'associació Working Men's Association, que va elaborar l'anomenada Carta del Poble. Els objectius del moviment carlista eren: el sufragi universal masculí i secret, un sou per als diputats que fes possible als treballadors l'exercici de la política i la reunió anual del legislatiu.
Els dirigents van pensar una estratègia nova de mobilitzacions, com les vagues, les manifestacions,... a fi de recollir signatures i alhora mostrar el suport social que tenien. Es van arribar a recollir més de tres milions de assignatures, però la Carta va ser rebutjada pel Parlament i els carlistes no van aconseguir imposar els seus objectius, tot i que van implementar una reducció de la jornada laboral a 10 hores i van aconseguir la mobilització i la conscienciació d'àmplies capes de treballadors.

No hay comentarios:

Publicar un comentario