miércoles, 7 de octubre de 2009

1.7 La república burgesa (Alejandro Coch B-12)

Després de la caiguda dels jacobins es va iniciar la tercera etapa de la Convenció. Es va aprovar una nova Constitució que va restablir el sufragi censatari, va definir un nou poder executiu, el Directori, i va establir un poder legislatiu divit en dues cambres (més conservador), el Consell d'Ancians i el Consell dels Cinc-cents.

El Directori va assolir un relleu especial en la conspiració dels iguals, protagonitzada per Babeuf, que va ser avortada i varen ser executats tots els seus dirigents. Aquest poder executiu va haver de fer front també a la reorganització del moviment realista. L'èxit més important del Directori va ser la política exterior. La guerra contra les coalicions europees era favorable a França i el seu exèrcit gaudia de gran prestigi.

Però davant les tensions socials, la inestabilitat i els problemes econòmics, la burgesia va començar a pensar que l'exèrcit era l'única possibilitat de mantenir l'ordre social. El 9 de novembre de 1799, un jove general, Napoleó Bonaparte, va fer un cop d'Estat i va accedir al poder, on va clausurar definitivament la revolució i va iniciar el Consolat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario