martes, 13 de abril de 2010

Conflicte intern de Cambotja (Natanael Garrandés)


A cambotja va haver dos blocs de guerrilles. Per això el govern va crear un braç armat anomenat khmers rojos els cuals eren comunistes i que estaven en contra de les idees accidentals i del que estaven fent. Aquest braç armat va iniciar una guerra de guerrilles contra les els de dretes i amb idees prooccidental que havia accedit al poder després de la descolonització.

Aquest govern tenia el suport dels EUA, però després de la retirada d'aquests, de Vietnam el govern comunista de Pol Pot va inplantar una dictadura molt cruel i sagnant.

En el 1975 el comunista Khmer Rouge va prendre el poder. En els próxims tres anys y mig, uns 1,5 milions de persones són asesinades o moren de fam y malalties quan s'intenta crear un estat campesí.

Com estaven aliats amb la Xina comunista les seves relacions amb Vietnam es van anar deteriorant fins que els van treure del poder.

No hay comentarios:

Publicar un comentario