jueves, 5 de noviembre de 2009

GERMINAL

1. Llegeix l’inici de l’obra de Zola i dos dels comentaris de la pel.lícula que podem trobar a internet. Què destacaries d’aquest textos? (Pot servir-te desprès per fer el teu analisi personal).

- Els caps de les mines abusaven dels treballadors y s'aprofitaven d'ells. Els treballadors de les mines vivien en condicions infraumanes de miseria y treballaben mes de 12h al dia y tots els dies per una miseria.

2. En quina regió de França es desenvolupa la acció? Quan? (una pista es que demanan diners per la A.I.T.) Quines altres indústries hi ha a la zona? Per què es localitzan aquí i no en altre lloc (vegeu els factors de localització industrial)?

- Es desembolupa en una regió del nort de frança en la década de 1860. També havien altres mines perque es on era el carbó del subsol.

3. Com són la mina i la colonia minera que apareixen en la pel.lícula? És a dir, descriu l’espai o el plànol d’aquesta colonia (espais, cases, dependències).

- La mina era molt gran i a la vegada era molt insegura, era molt obscura i necessitaben carburs per enllumenar la mina.
la colonia minera era un conjunt de cases com si fos un petit poblet amb la seva tenda on es podia comprar de tot y un bar on anaven els homes a beure.

4. Com eren les families mineres? I les burgeses?

- Les famílies mineres eren numeroses i on es tractaba als fills com sous per mantenir la familia.
Les famílies burgeses eren poc nombroses, molt riques, poc concienciades amb el que li estaba passant als seus treballadors.

5. Com és la casa d’un miner? Té comoditats? Com són les cases del burgesos?

- Les cases dels miners eres cases petites, sense luxos, sense lavabos i s'havien de netejar amb galledes, dormien en la mateixa habitació tots junts mentre que la casa dels burgesos era molt gran, amb mobiliari molt modern i les cambres individuals al contrari que la dels miners.

6. Per què es produeix la vaga? Perquè hi ha una greu crisi econòmica?

- Perque els miners van dir prou de que s'aprofitessin d'ells y volien viure feliços i almenys tenir per menjar que no en tenien.
La crisi ve de que com que no es venia tant de carbó baixaven els preus i l'única solució que tenien els empresaris era baixar el cost de la vagoneta.

7. Explica quines són les ideologies que apareixen a l’obra. Estàn enfrontades? Com pensen els burgesos?

- El maquinista era anarquista i estava a favor de que hagués sang, Maheu i el seu convidat a la seva casa eren més socialistes perque buscaven un pacte no estaben enfrontades.
Els burgesos tenien una mentalitat capitalista.

8. Busca en llibres o en internet informació sobre les colònies industrials del riu Llobregat. (penseu que el dia 10 anirem a una, la Colònia Vidal). Eren molt diferents a la del film que hem vist?

- La crua veritat es que les colònies textils eren molt similars a la de la película.
Molta gent depenia de la colònia y havien d'estar gairebé 14h treballant per guanyar una misèria. Molts nens treballaven també a les fàbriques i vivien en condicions infrahumanes, sense menjar gaire bé res i morint moltes persones cada dia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario