lunes, 22 de febrero de 2010

Pàgina 211 (Facundo Yoma)

Per a l'Estat nazi, la societat alemanya havia de tenir una absoluta unitat ideològica. Per això van començar amb l'extermini dels jueus. La base d'aquest extermini estaven establerets des de l'arribada al poder dels nazis a Alemanya.
La Xoà, designava l'extermini del jueus que dugueren a terme els nazis. El poble jueu va ser sotmès a unes mesures de segregació civil, moral i política i també a l'espoliació economica. Amb la política de deportacions i guetos els nazis capturaven als jueus i els recluien en guetos, àrees segregades de les ciutats.
Amb la "solució final" Hitler va decidir acabar amb el poble jueu. Onze milions de jueus van ser van ser evacuats cap als camps d'extermini. Als camps d'extermini el jueus morien per extenuació, pels treball forçats, o executats a la cambra de gas o als paredons.

No hay comentarios:

Publicar un comentario